[賣/全國] HP OMEN 15 ce078TX I7 7700HQ

作者
看板 Nb-Shopping
時間
留言 0則留言,0人參與討論
推噓 0推 0噓 0→
◎筆電型號:HP OMEN 15 ce078TX ◎規格配件 處理器 Intel Core i7 7700HQ 記憶體 16 GB DDR4(8加8) 硬碟 128G SSD & 1TB 7200 HDD 作業系統 WIN 10 HOME 螢幕 15.6 FHD GTX 1050 Ti 附件 原始盒裝 變壓器 OMEN背包 https://i.imgur.com/5Qf6raJ.jpg
https://i.imgur.com/J1ezQ1e.jpg
https://i.imgur.com/owUL5z3.jpg
https://i.imgur.com/jxruXNN.jpg
https://i.imgur.com/bPXwTbZ.jpg
https://i.imgur.com/4T1fk6r.jpg
https://i.imgur.com/r3cBQFE.jpg
https://i.imgur.com/LjTzPVn.jpg
https://i.imgur.com/IOFQWhK.jpg
https://i.imgur.com/00hyAa8.jpg
https://i.imgur.com/LwoWMl6.jpg
◎交易價格: 32000(不議價謝謝) ◎連絡方式: 站內信或加LINE ◎購買日期: 2017年 ◎保固期限: 2019年8月27 ◎交易方式: 面交 開拍賣 ◎交易地點: 台北 ◎發票有無: 無(HP內建程式可查保固) ◎其他附註: ◎國內/外商品: 國內 保固到2019/8/27 原裝盒子有留 原廠筆電背包也有 功能都正常 機身外觀很新 雙北可約面交試機 可以直接加我Line lbj00023 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.219.66.182 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/nb-shopping/M.1537600211.A.BC9.html
看更多 Petrache 的文章,或回到 nb-shopping 看板

[賣/全國] HP OMEN 15 ce078TX I7 7700HQ  ⋅  有 0 則留言。