Fw: [公告] 05/06-05/17米克斯賽程

看板 Dip_Volley
時間
留言 則留言,1人參與討論
推噓 1推 0噓 0→
加入最愛文章備份
※ [本文轉錄自 NCVL_Mix 看板 #1HVtquTQ ] 作者: elliot0318 (小羅) 看板: NCVL_Mix 標題: [公告] 05/06-05/17米克斯賽程 時間: Tue Apr 30 16:13:41 2013 5/6-5/17賽程如下: 日期 時段 隊伍 備註 5/6(一) 1000-1100 男排系際盃 1100-1200 季殿賽 1200-1300 心理 vs 廣電 1300-1400 無賽程 5/7(二) 1200-1300 歷史 vs 企管 1300-1400 無賽程 5/8(三) 1200-1300 廣告 vs 中文 1300-1400 無賽程 5/9(四) 1200-1300 風管 vs 財管 1300-1400 無賽程 5/10(五) 1200-1300 心理 vs 外交 1300-1400 風管 vs 金融 5/13(一) 1000-1100 資科 vs 金融 1100-1200 心理 vs 阿文 1200-1300 中文 vs 民族 1300-1400 無賽程 5/14(二) 1200-1300 待賽程排入 1300-1400 待賽程排入 5/15(三) 1200-1300 待賽程排入 1300-1400 待賽程排入 5/16(四) 1200-1300 待賽程排入 1300-1400 待賽程排入 5/17(五) 1200-1300 1300-1400 ---------------------------------------------------------- *部分系隊將一個禮拜出賽兩場,造成不便敬請見諒! *5/14-5/16之空時段將會隨時排入前一週延賽之賽程, 請密切注意板上最新賽程更新! *若賽程進行順利,將會在5/20進入季後賽, 將會在近期公布季後賽樹狀圖以及戰績表。 校男排關心您的賽程 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.168.218.11 ※ 編輯: elliot0318 來自: 118.168.218.11 (04/30 16:14) m30144:轉錄至看板 NCCU_CL_VB 04/30 18:38 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: onthehill (140.119.160.4), 時間: 04/30/2013 19:36:08 ※ 編輯: onthehill 來自: 140.119.160.4 (04/30 19:36)
1FLenashuhan:哇X 那天不就要打完立馬趕去火車站!!! 04/30 20:55
看更多 onthehill 的文章,或回到 dip_volley 看板

Fw: [公告] 05/06-05/17米克斯賽程  ⋅  有 0 則留言。

推薦文章