Re: [無主] 童顏有機產品全系列7折團-台北/郵寄

作者
看板 Buytogether
時間
留言 2則留言,10人參與討論
推噓 2推 0噓 0→
※ 引述《jore (Light My Fire)》之銘言: 1. 購買物品介紹、網址:童顏有機產品全系列 商品官網與產品介紹:https://innaorganic.com/ 企業團購單價目表與折扣表:http://bit.ly/2PjDuR6 2. 地點:台北,但早出晚歸,會用郵寄或超商取貨寄出 3. 發文者是否可當主購:可,想先來這邊集單看能不能湊滿10萬拿7折 4. 其他事項:請有興趣跟單的人推文留金額,如果順利湊滿10萬就來開團 截至 10/12 已累積4萬8了~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.222.146.136 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BuyTogether/M.1539063527.A.CF0.html
daphne416: +1 3000~4000 223.137.181.34 10/09 13:46
debbie555555: +1 2000 36.236.144.152 10/09 22:03
rojo3vup: +1 2000 122.121.97.164 10/09 22:38
mickky: 2000111.240.218.180 10/09 23:06
hope0226: +3000175.182.181.152 10/10 00:11
unbending: +2000 114.136.195.47 10/10 00:42
disneygirl: +2000 123.110.95.195 10/10 09:14
ilovekkk328: +2000 110.50.139.238 10/10 14:28
quccy: +1 2000 27.242.204.182 10/11 18:44
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.222.146.136 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BuyTogether/M.1539314942.A.281.html
1FGOMIGORL: +2000 114.32.113.35 10/12 16:48
2Fdebbie555555: 再+3000223.139.206.152 10/13 19:33
看更多 jore 的文章,或回到 buytogether 看板

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
11 [無主] 童顏有機產品全系列7折團-台北/郵寄 jore 2018-10-09T13:38:44
11 >> Re: [無主] 童顏有機產品全系列7折團-台北/郵寄 jore 2018-10-12T11:28:59
5 [無主] 童顏有機產品全系列7折團-台北/郵寄 jore 2018-10-15T17:41:57
4 [無主] 童顏有機產品全系列7折團-台北/郵寄 jore 2018-10-18T13:38:27
3 [無主] 童顏有機產品全系列7折團-台北/郵寄 jore 2018-10-21T11:54:31
11 [無主] 童顏有機產品全系列7折團-台北/郵寄 jore 2018-11-05T12:40:51